Công ty TNHH sản phẩm than chì Qingdao Yanxin
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: Yan Village Mingcun Town, Pingdu thành phố Qingdao, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
ĐIỆN THOẠI: 86-532-86339007
FAX: 86-532-86339387
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Cơ hội mới cho ngành Graphite Hình cầu
- Sep 29, 2017 -


"Điều kiện tiếp xúc graphite hình cầu" cho thấy sản lượng khai thác hầm lò không dưới 500.000 tấn / năm, công suất khai thác ngầm dưới 100.000 tấn / năm. Tỷ lệ thu hồi khai thác mỏ hố không ít hơn 90%, và tỷ lệ thu hồi khai thác dưới lòng đất không ít hơn 70%. Điều đó cũng làm cho dự trữ hình cầu Graphite của các doanh nghiệp nhỏ sẽ phải đối mặt với số phận của bị loại. Theo Ủy ban Trữ lượng Khoáng sản Quốc gia về quy mô của quy mô tiền gửi và "điều kiện tiếp cận" đối với các doanh nghiệp khai thác than Graphite hình cầu, công suất sản xuất tối thiểu của các quy định của tinh thể Graphite tinh thể nhỏ hiện có sẽ được loại bỏ và mỏ cỡ trung bình trong số 60% tính toán, đất nước này sẽ được loại bỏ bởi số tinh thể hình cầu Graphite quặng hơn 50, chiếm 56% mỏ hiện có.
"Điều kiện truy cập" đề xuất, mới và mở rộng các dự án Graphite Spherical để khuyến khích sử dụng hơn phá vỡ ít mài, mài ngắn quá trình, tiết kiệm năng lượng và công nghệ bảo vệ môi trường, khuyến khích sử dụng thiết bị nghiền lớn nghiền và nghiền lớn, tự động khung báo chí lọc, với chức năng khử sulfurization và các thiết bị tiên tiến khác, thông qua các điều kiện khai thác mỏ cho các phương pháp khai thác mỏ tiên tiến, thích hợp để nâng cao mức độ tự động hóa. Đây là sản phẩm Graphite Spherical khai thác mỏ doanh nghiệp chất lượng và trình độ kỹ thuật đưa ra yêu cầu cao hơn, nhưng cũng cải thiện trình độ kỹ thuật tổng thể của ngành công nghiệp. Một số cấp độ kỹ thuật đằng sau việc đánh giá sự không tuân thủ và ô nhiễm cao, tiêu thụ năng lượng cao, khai thác khoáng sản chi phí thấp của các doanh nghiệp khai thác than Spherical Graphite sẽ bị loại bỏ, năng lực sản xuất lạc hậu cuối cùng sẽ rút khỏi thị trường. Chắc chắn, điều này sẽ có lợi cho các định mức và sự ổn định của thị trường hình cầu Graphite, cũng như toàn bộ ngành công nghiệp để phát triển lành mạnh, trật tự theo dõi cạnh tranh.
Từ lợi ích lâu dài, các doanh nghiệp graphite hình cầu để đạt được mức độ cao của công nghệ và thiết bị, quá trình công nghệ cao, tiêu chuẩn môi trường cao, chuỗi doanh nghiệp và mục tiêu dài hạn khác, chúng ta phải nâng cao ngưỡng truy cập, phát triển các tiêu chuẩn ngành công nghiệp và điều kiện tiếp cận.
Hiện nay, dự án chế biến sâu là khó khăn để hoạt động, mà còn bởi tác động của giá sản phẩm, rất khó để đảm bảo rằng lợi nhuận và lợi ích. Nếu bạn có các tiêu chuẩn truy cập ngành công nghiệp, đã được đưa ra về chế biến sâu các nguồn lực cho một phân bổ hợp lý các nguồn lực, sẽ có thể đảm bảo sản xuất bình thường và phát triển nhanh chóng, giúp tạo thành một quy mô nhất định của chuỗi ngành công nghiệp Graphite Spherical. Người đứng đầu một nhà sản xuất Graphite hình cầu lớn đã bày tỏ sự ủng hộ cho "điều kiện tiếp cận".
Thợ rèn cũng cần riêng của họ cứng. Hiện nay, ngành công nghiệp graphite hình cầu có tiềm năng lớn chưa được phát triển đầy đủ. Ví dụ, giá trị của chế biến sâu của graphite hình cầu chưa được khai quật. Mặc dù nhiều công ty dự định một số sản phẩm chế biến sâu, chẳng hạn như độ tinh khiết cao hình cầu, độ dẫn nhiệt cao Graphite hình cầu, vật liệu cực dương pin lithium, nhưng thực sự đầu tư vào sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ. Đối với các doanh nghiệp Graphite hình cầu, bây giờ với "điều kiện truy cập" giới thiệu của máy, tích cực thực hành sức mạnh nội bộ của thời gian, một là để tối ưu hóa việc điều chỉnh cấu trúc sản phẩm, mở rộng chuỗi công nghiệp, từ chế biến thô để thâm canh Chế biến; thứ hai là tăng cường đổi mới độc lập Và khả năng chuyển đổi công nghệ, tăng cường khả năng cạnh tranh cốt lõi.
Graphite hình cầu Graphite triển vọng thị trường trong tương lai là rất rộng. Trong các lĩnh vực ứng dụng truyền thống của tiêu thụ Graphite Hình cầu dựa trên sự kéo ổn định, các khu vực mới nổi đã dần dần trở thành sản phẩm Graphite Hình cầu trong điểm tăng trưởng thị trường trong tương lai. Hiện nay, ngành công nghiệp chịu lửa vẫn là một lĩnh vực quan trọng trong tiêu thụ Graphite Hình cầu, chiếm 45% tổng lượng Graphite Hình cầu. Ngoài ra, nhu cầu về các sản phẩm Graphite Sphere sẽ tiếp tục nâng cấp, graphite hình cầu, graphite hình cầu linh hoạt, điện cực Graphite Hình cầu Graphite Hình cầu và các sản phẩm chế biến khác sẽ trở thành hướng phát triển thị trường mới. Trong tương lai, mức độ chuyên môn của các sản phẩm Graphite Hình cầu đang gia tăng. Để đáp ứng các khu vực hạ lưu của hiệu suất cao, chuyên nghiệp về vật liệu Graphite Sản phẩm sẽ trở thành dòng chính, từ nguyên liệu Graphite Spherical để chế biến sâu và hướng sản phẩm của nó sẽ dần dần phát triển xu hướng.
Doanh nghiệp tồn kho cao, thị trường cạnh tranh bất thường tình hình sẽ được cải thiện. Đồng thời, một số doanh nghiệp hàng đầu cũng có thể được năng lượng nhiều hơn vào cấp kỹ thuật để nâng cao sản xuất các sản phẩm chất lượng hơn. Phát triển thị trường hình cầu Graphite và nâng cấp sản phẩm có tiềm năng lớn cũng sẽ tạo ra một không gian phát triển tốt cho ngành công nghiệp để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của ngành công nghiệp Graphite Hình cầu.